Ημίλευκο Μάρμαρο Καβάλας

Ορυκτολογική Σύσταση
Ασβεστίτης 97% w
Δολομίτης 1% w
Χαλαζίας
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινομενική Ειδική Πυκνότητα 2835,00 kg/m³
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης 0,22 %wt
Αντοχή σε Θλίψη 58,00 MPa
Αντοχή σε Κάμψη 16,00 MPa
Φθορά μετά από Τριβή 1,94 mm