Μάρμαρο Milestone Βώλακας

Ορυκτολογική Σύσταση
Ασβεστίτης 9% w
Δολομίτης 91% w
Χαλαζίας
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινομενική Ειδική Πυκνότητα 2825,00 kg/m³
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης 0,19 %wt
Αντοχή σε Θλίψη 139,00 MPa
Αντοχή σε Κάμψη 10,00 MPa
Φθορά μετά από Τριβή 2,20 mm