Προφίλ

Η Milestone Group είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης μίας ομάδας επαγγελματιών με εμπειρία και γνώση στον ευρύτερο κλάδο της βιομηχανίας του μαρμάρου με σκοπό την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων μαρμάρου. Πρωταρχικό μέλημα της Milestone Group είναι να εξορύσει όγκους μαρμάρου στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας και να ερευνά για νέα κοιτάσματα. Το εμπορικό της τμήμα δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό, προωθώντας το ελληνικό μάρμαρο παγκοσμίως.

Στόχος μας είναι η βέλτιστη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων με σκοπό την διαρκή διάθεση των μαρμάρων μας στην αγορά.

Δέσμευση μας είναι ο ιδανικός συνδυασμός τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και εμπειρίας για την υλοποίηση των απαιτήσεων σας.

Εγγύηση μας η ποιότητα και πιστότητα των μαρμάρων.

Ανταμοιβή μας το τελικό αποτέλεσμα.

Η Milestone Group λειτουργεί με ιδιαίτερη προσοχή στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και σημαντικές συμβουλές, ξεκινώντας από την επιλογή τους στο λατομείο, την επεξεργασία τους, την τοποθέτηση τους στον χώρο σας αλλά και την συντήρηση τους στο χρόνο.